Polityka prywatności

„NAZWA FIRMY” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „NAZWA FIRMY” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „NAZWA FIRMY” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://ADRES_STRONY

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „NAZWA FIRMY” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „NAZWA FIRMY”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do „NAZWA FIRMY” można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „NAZWA FIRMY” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala „NAZWA FIRMY” zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

„NAZWA FIRMY” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „NAZWA FIRMY” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „NAZWA FIRMY”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „NAZWA FIRMY”.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis internetowy należący do „NAZWA FIRMY” wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.